Mastertran nhanh chóng tiếp cận chính sách giảm thuế VAT xuống còn 8% - Doppelherz

Mastertran nhanh chóng tiếp cận chính sách giảm thuế VAT xuống còn 8%

Theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022, Chính phủ đã ban hành quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, các doanh nghiệp sẽ được giảm 2% thuế suất giá trị gia tăng (VAT) đối với các nhóm hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hoá, dịch vụ: Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất… Nghị định mới này được áp dụng kể từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022, áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

 

Công ty Cổ phần Mastertran đã nhanh chóng tiếp cận, áp dụng và triển khai chính sách này đến tất cả khách hàng, đối tác với mong muốn hỗ trợ tối đa cho khách hàng của Công ty tiếp tục vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Đây là lần đầu tiên thuế giá trị gia tăng được giảm đồng bộ từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến gia công, tiêu dùng. Việc giảm thuế có tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế đất nước, không chỉ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế từ hai phía là sản xuất và tiêu dùng mà còn kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ cho người dân có cuộc sống bình thường mới được ổn định hơn.