THÔNG BÁO MỚI NHẤT VỀ VIỆC GIẢM 2% THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT) - Doppelherz

THÔNG BÁO MỚI NHẤT VỀ VIỆC GIẢM 2% THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT)

Căn cứ theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/07/2023, Công ty Cổ phần Mastetran thông báo về việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng cho toàn bộ sản phẩm Doppelherz kể từ ngày 01/07/2023.
 
Giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% trong 2023
 
Kính gửi Quý Đối tác, Khách hàng,
 
Căn cứ theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về việc Chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; Căn cứ vào Thông báo số 426/TB-TCT của Bộ Tài chính về kế hoạch giảm thuế giá trị gia tăng năm 2023, Công ty Cổ phần Mastertran trân trọng thông báo về việc điều chỉnh giá bán toàn bộ sản phẩm Doppelherz trên hệ thống theo chính sách trên, cụ thể như sau
  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023 hoặc cho đến khi có thông báo mới thay thế.
  • Phương thức điều chỉnh: Thuế GTGT (VAT) điều chỉnh từ mức 10% về mức 8% trực tiếp trên giá bán niêm yết của sản phẩm.
  • Áp dụng trên tất cả các kênh bán hàng chính thức của Doppelherz tại thị trường Việt Nam.
Lưu ý:
  • Hình thức “GIẢM GIÁ” trên không phải là một hoạt động khuyến mại mà do áp dụng thực hiện giảm 2% thuế suất thuế GTGT theo quy định của Nhà nước ban hành.
  • Hình thức “GIẢM GIÁ”trên chỉ được áp dụng tạm thời và chúng tôi sẽ sớm cập nhật lại giá sản phẩm trên website cho đến khi có thông báo mới.
Doppelherz trân trọng thông báo!