Cinnamon + Vitamin

  • Hạ chỉ số đường huyết
  • Ổn định đường huyết
  • Giảm biến chứng tiểu đường

Hết hàng

Danh mục: