Cùng Doppelherz nhìn lại chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Phụ nữ là để yêu thương”