Đại hội công đoàn cơ sở công ty Cổ phần Mastertran thành công tốt đẹp - Doppelherz

Đại hội công đoàn cơ sở công ty Cổ phần Mastertran thành công tốt đẹp

Sáng ngày 26/12/2020, tại trụ sở công ty Cổ phần MasterTran đã diễn ra Đại hội công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2022. Thành phần tham dự Đại hội gồm: Ban lãnh đạo, Ban chấp hành công đoàn cùng hơn 50 ủy viên.

Đại hội công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2022 tại côgn ty cổ phần MasterTran
Đại hội công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2022 tại côgn ty cổ phần MasterTran

Đại hội công đoàn lần thứ nhất được tổ chức nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm của công đoàn công ty nhiệm kỳ 2018 – 2020. Từ đó đưa ra giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn trong nhiệm kỳ 2021-2022.

Đại hội công đoàn được diễn ra ngay tại văn phòng công ty cổ phần MasterTran
Đại hội công đoàn được diễn ra ngay tại văn phòng công ty cổ phần MasterTran

Với phương châm “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới” công đoàn cơ sở công ty Cổ phần MasterTran sẽ tiếp tục tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng đến vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, doanh nghiệp vững mạnh.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2021-2022 gồm 7 đồng chí. Chúc cho Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một số hình ảnh đẹp tại Đại hội công đoàn

Đại hội công đoàn cơ sở công ty Cổ phần Mastertran thành công tốt đẹp
Đại hội công đoàn cơ sở công ty Cổ phần Mastertran thành công tốt đẹp