HRM AMIS - Bước chuyển mình của Mastertran trong cải cách hành chính

HRM AMIS – Bước chuyển mình của Mastertran trong cải cách hành chính

Trong hơn 10 năm thành lập và phát triển, Mastertran luôn cố gắng làm mới mình và cập nhật những xu thế quản lý mới nhất để ngày càng hoàn thiện bộ máy nhân sự. Năm 2022, Mastertran chính thức sử dụng công nghệ để quản lý nhân sự bằng việc triển khai áp dụng HRM AMIS – phần mềm quản lý công việc online. Vào ngày 06/01/2022, Phòng Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Mastertran đã mở một cuộc họp giới thiệu đến toàn bộ nhân sự phần mềm HRM AMIS và dự kiến chính thức triển khai đến toàn bộ hệ thống vào ngày 01/03/2022.

Trước nay, việc quản lý nhân sự của Mastertran vẫn thông qua các ứng dụng văn phòng, hay các văn bản hành chính thông thường. Việc kiểm soát, đối chứng thông tin được làm thủ công hoàn toàn, dẫn đến việc tra soát và phản hồi đôi khi còn chậm trễ, không đầy đủ và chưa hoàn toàn chính xác. Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý nhân sự cho thấy tư duy đổi mới của Ban Lãnh đạo, định hướng phát triển công ty theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại để phát huy tối đa các nguồn lực của công ty.

HRM AMIS giúp tự động hóa các thao tác về quản lý, giám sát nhân sự
HRM AMIS giúp tự động hóa các thao tác về quản lý, giám sát nhân sự

HRM AMIS giúp tự động hóa các thao tác về quản lý, giám sát nhân sự như chấm công tự động, quản lý thông tin chung thông tin cá nhân, trình độ học vấn, kỹ năng chuyên môn, quá trình tham gia bảo hiểm…

Đối với nhân viên, mọi người có thể theo dõi thông tin nhân sự và quá trình làm việc, cũng như chế độ lương thưởng, phúc lợi của bản thân. Ngoài ra, HRM AMIS cũng cho phép giao tiếp tương tác nôi bộ doanh nghiệp nhanh chóng, giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Vì vậy đây cũng là một kênh truyền thông văn hóa doanh nghiệp hiệu quả.

 

Phòng Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Mastertran đã mở một cuộc họp giới thiệu đến toàn bộ nhân sự phần mềm HRM AMIS và dự kiến chính thức triển khai đến toàn bộ hệ thống vào ngày 01/03/2022.
Phòng Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Mastertran đã mở một cuộc họp giới thiệu đến toàn bộ nhân sự phần mềm HRM AMIS và dự kiến chính thức triển khai đến toàn bộ hệ thống vào ngày 01/03/2022.

Từ đây, Mastertran có thể quản lý toàn bộ các thông tin và hồ sơ quan trọng về nhân sự theo cách dễ dành nhưng vẫn rất chuyên nghiệp, dữ liệu lịch sử được lưu trữ trên hệ thống và được sao lưu định kỳ. Vì vậy số lượng chứng từ, hồ sơ, thủ tục giấy tờ được giảm tải, công nghệ hóa theo xu hướng thời đại giúp công việc được thông suốt và thuận lợi hơn.