Mastertran họp tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 - Doppelherz

Mastertran họp tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020

Sau một năm làm việc miệt mài vượt qua bao khó khăn thách thức, ngày 07/11/2020, tại phòng họp Thái Bình, Công ty cổ phần Mastertran đã tổ chức buổi họp tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và đề ra phương hướng – chiến lược kinh doanh mới cho năm 2021.

Buổi họp tổng kết là hoạt động thường niên diễn ra hàng năm của Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Mastertran cùng toàn bộ đội ngũ quản lý. Đây là dịp để mọi người cùng nhau phân tích, đánh giá những thành quả đạt được cũng như các vấn đề còn tồn tại của một năm với nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 tác động tới tình hình hoạt động chung của công ty. Tuy vậy, Công ty Mastertran đã nỗ lực không ngừng và đạt được những thành công nhất định, đây là những kết quả đáng tự hào, khích lệ tinh thần và củng cố niềm tin của nhân viên với sự phát triển bền vững của công ty.

Năm 2021 với nhiều thách thức và cơ hội mới của thị trường nhưng với chiến lược đúng đắn, toàn thể CBCNV công ty cổ phần Mastertran sẽ phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được Ban lãnh đạo đề ra, để cùng đưa công ty lên một tầm cao mới.